1. Przygotowanie
  • Sprawdzamy zdolność eksportową produktów.
  • Definiujemy cele targowe - „Co chcemy osiągnąć poprzez uczestnictwo w targach?”
  • Wybieramy rynek, na którym chcemy się wystawić. (WEI)
  • Dokonujemy wyboru konkretnej wystawy. (WEI)
  • Kontaktujemy się z koordynatorem polskiego wystąpienia. (WEI)
  • Zbieramy informacje o rynku i wystawie. (WEI)
  • Sprawdzamy możliwości refundacyjne. (WEI)
  • Sprawdzamy nasze produkty, certyfikaty i aprobaty techniczne na dany rynek.
  • Ustalamy wstępny budżet na daną wystawę.
 1. Planowanie
  • Ustalamy w firmie osobę odpowiedzialną za przygotowanie do wystawy i kontaktu
   z WEI.
  • Dokonujemy rezerwacji stoiska u koordynatora polskiego wystąpienia. (WEI)
  • Analizujemy środki reklamowe, możliwości wysyłki eksponatów.
  • Wstępnie planujemy pobyt na wystawie. (WEI)
 1. Faza przygotowań
  • Ustalenie lokalizacji. (WEI)
  • Wybór zabudowy stoiska. (WEI)
  • Wyposażenie stoiska – projekt, grafika, elementy dodatkowe, itp. (WEI)
  • Obsługa stoiska.
  • Transport eksponatów. (WEI)
  • Kontakt z potencjalnymi odbiorcami.
  • Poszukiwanie potencjalnych gości.
  • Szczegółowy plan kosztów: powierzchnia, opłaty obowiązkowe, media, zabudowa, tłumacz/hostessa, catering na stoisku, upominki reklamowe, spedycja targowa, koszty podróży i pobytu przedstawicieli firmy. (WEI)
  • Wypełnienie wniosku o refundację. (WEI)
  • Szczegółowe planowanie podróży: rezerwacja biletów lotniczych, hoteli, pomoc wizowa, transfery, itd. (WEI)
 1. Ostatnie przygotowania
  • Sprawdzamy plan udziału i podróży. (WEI)
  • Szkolenie obsługi stoiska.
  • Przygotowanie materiałów informacyjnych i reklamowych. (WEI)
  • Zestawienie dokumentacji – zgłoszeń, zamówień, faktur i płatności. (WEI)
  • Przygotowujemy formularze – notatki z rozmów z odwiedzającymi, formularze zamówień.
  • Wysyłka zaproszeń do istniejących i potencjalnych klientów.
 1. Na miejscu
  • Kontakt z polskim koordynatorem wystąpienia (WEI).
  • Aranżacja stoiska. (WEI)
  • Przygotowanie eksponatów do prezentacji. (WEI)
  • Rejestracja. (WEI)
  • Wdrożenie personelu.
 1. Podczas targów
  • Obserwacja wystawy, wnioski dotyczące wystawy, spektrum wystawców, potencjału odwiedzających, organizacji targów, obecności konkurencji.
  • Kontakty z odwiedzającymi.
  • Udział w imprezach towarzyszących – bankiet, seminaria, konferencje i prezentacje.
  • Rozmowy handlowe, negocjacje. (WEI)
  • Raporty dzienne, analiza wraz z personelem stoiska.
 1. Po targach
  • Odpowiedzi na zapytania klientów.
  • Pielęgnacja potencjalnych kontaktów handlowych.
  • Informacje w mediach i na stronie www.
  • Rozliczenie i sprawdzenie budżetu.
  • Sprawozdanie i rozliczenie refundacji.
  • Podsumowanie wystawy – realizacja założonych celów.
  • Wyciągnięcie wniosków.

Więcej informacji na temat targów i wystaw uzyskacie Państwo na stronie internetowej

Polska Izba Przemyslu Targowego - Targi wg UFI


targi i wystawy