Dofinansowanie targów

Szanowni Państwo!

Celem poddziałania 6.5.2 jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych, wypromowanie polskich specjalności eksportowych.

Aby starać się o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji dla branży maszyny i urządzenia górnicze w ramach poddziałania 6.5.2 POIG należy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru:

Ogłoszenie o naborze branżowego programu promocji branży maszyny i urządzenia górnicze - Ministerstwo Gospodarki

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki została opublikowana koncepcja branżowego programu promocji dla branży maszyny i urządzenia górnicze:

Koncepcja branżowego programu promocji branży maszyny i urządzenia górnicze - Ministerstwo Gospodarki
 
Przypominamy, że przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą zgłosić swój udział w branżowym programie promocji muszą zadeklarować we wniosku o dofinansowanie udział w działaniach promujących, stanowiących co najmniej 50% liczby działań określonych w Komponencie A branżowego programu promocji.
 
Na działania promujące w Komponencie A branżowego programu promocji składają się działania realizowane od 2012 roku do 2015 roku i są to wybrane targi zagraniczne, wybrane targi krajowe, misje gospodarcze, szkolenia, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

CZY PRZEDSIĘBIORCA MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ DO DOWOLNEGO ORGANIZATORA TARGÓW, KTÓRE ZOSTAŁY UJĘTE W BRANŻOWYM PROGRAMIE PROMOCJI?

TAK
, przedsiębiorca, zgłaszający swój udział w branżowym programie promocji NIE MA OBOWIĄZKU korzystania z usług Wykonawcy programu, w zakresie organizacji targów i wystaw objętych branżowym programem promocji.

Przyznanie kwoty refundacji JEST NIEZALEŻNE OD ORGANIZATORA, do którego zgłosi się przedsiębiorca na udział w targach, jak również JEST NIEZALEŻNE OD WYKONAWCY programu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie branżowych programów promocyjnych prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu, Panią Justyną Królak, specjalistą ds. pozyskiwania funduszy unijnych, pod numerem telefonu: (052) 321 69 10, kom.: 501 186 032 lub adresem e-mail: jkrolak@world-expo.pl.

 

targi i wystawy