Dofinansowanie targów

Poddziałanie 6.5.2 POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Rozpoczęła się realizacja Poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, mającego na celu wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych, a także wypromowanie polskich specjalności eksportowych.

W projekcie mogą brać udział przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swój udział w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym.Branżowy program promocji będzie to koncepcja, obejmująca okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w której określone będą:

  rodzaje i terminy działań promujących jedną branżę lub producentów towarów jednego rodzaju
  rynki, na których prowadzone są działania promujące
  katalog rodzajów działalności związanych z daną branżą, usługami lub towarami jednego rodzaju
  katalog produktów, usług lub towarów jednego rodzaju, które będą objęte działaniami promującymi

Programy promocji o charakterze ogólnym będą to jednorazowe imprezy promujące Polskę i polską gospodarkę w kraju i za granicą, określone na liście programów promocji o charakterze ogólnym.

Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.

Wielkość pomocy na udział w programie promocji o charakterze ogólnym nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

targi i wystawy