Dofinansowanie targów

Regionalne Programy Operacyjne Województw 2007-2013

W ramach Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów RPO WKP na lata 2007-2013, oferujemy opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do pozyskania funduszy z powyższego działania.

W ramach konkursu dofinansowaniem mogą zostać objęte m.in. projekty targowe: udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, udział przedsiębiorców i grup kooperacyjnych w wyjazdowych misjach gospodarczych poza granice kraju. 

Maksymalna kwota pomocy to 140.000 PLN na pokrycie do 70% (mikro przedsiębiorstwa), 60% (małe  przedsiębiorstwa) lub 50% (średnie i duże przedsiębiorstwa) wydatków, poniesionych w związku z prowadzeniem projektu. 

Najbliższy nabór wniosków planowany jest na I kwartał 2010 r.

 • Województwo ŁÓDZKIE

  Urząd Marszałkowski w Łodzi  
  Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź  
  Departament Polityki Regionalnej  
  Wydział ds. Informacji i Promocji 
 • Województwo LUBELSKIE

  Instytucja pośrednicząca w składaniu wniosków
  Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Graniczna 4, Lublin 20-010
 • Województwo LUBUSKIE

  Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
  ul. Kożuchowska 15A, 65-364 Zielona Góra
 • Województwo MAZOWIECKIE

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  
  ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 
 • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  ul. IX Wieków Kielc 3, Budynek C2
 • Województwo MAŁOPOLSKIE

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 
 • Województwo PODKARPACKIE

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
 • Województwo POMORSKIE

  Regionalny program Operacyjny Województwa Pomorskiego
  Instytucja Pośrednicząca Agencja Rozwoju Pomorza
  ul. Piwna 36/39, 80-831 Gdańsk
 • Województwo ŚLĄSKIE

  Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
  ul. Katowicka 47, 41-500 Katowice
 • Województwo WIELKOPOLSKIE

  Główny punkt informacyjny WRPO
  Hol budynku Victoria Center
  ul. Strzelecka 49, Poznań
 • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE

  Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
  ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
 • Województwo KUJAWSKO - POMORSKIE

  Departamentu Polityki Regionalnej
  Departament Wdrażania RPO
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
 • Województwo DOLNOŚLĄSKIE

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
  ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław 
 • Województwo WARMIŃSKO - MAZURSKIE

  Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn
 • Województwo OPOLSKIE

  Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
  Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
  ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o właściwym działaniu i osi priorytetowej dla każdego z w/w województw, jak i numerów telefonów,  e-maili do właściwych osób z danego województwa oraz o terminach naboru wniosków uprzejmie prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Panią Justyną Królak, specjalistą ds. pozyskiwania funduszy unijnych, pod numerem telefonu: (052) 3216910 lub adresem e-mail: paszport@world-expo.pl

targi i wystawy