made in POLAND

Wraz z rozwojem firmy oraz stałą profesjonalizacją świadczonych przez World Expo International sp. z o.o. usług wystawienniczych, w zakresie kompleksowej organizacji wystąpień polskich firm na międzynarodowych targach i wystawach, w 2010 roku Zarząd firmy podjął działania zmierzające do opracowania znaku (logo), który w jak najprostszy sposób miałby identyfikować kraj pochodzenia firmy oraz jej produkty podczas udziału w targach i wystawach zagranicznych organizowanych przez World Expo International sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

W tym celu wykorzystano tradycyjne barwy narodowe oraz kształt kojarzony z geograficznym zarysem granic Państwa polskiego, a także popularną na świecie formułę słowną służącą do określenia kraju pochodzenia produktu "made in POLAND".

Znak graficzny to połączenie dwóch elementów wskazujących na polskie korzenie:
- kształt  nawiązujący do konturów granic Polski
- kolorystyka biało-czerwona nawiązująca do barw flagi Polski.
Całość poddana została zabiegowi geometryzacji i rozbicia na mniejsze graficzne formy.

Znak graficzny wspiera część słowna "made in POLAND", która bezpośrednio wskazuje kraj pochodzenia firmy, czy danego produktu.

Logo składa się z trzech podstawowych elementów podanych w kolejności od lewej do prawej:
- znaku graficznego nawiązującego kształtem do konturów granic Polski
- pionowej kreski oddzielającej znak graficzny od części słownej
- dwuwersowego napisu "made in POLAND".

W wyniku prac powstało logo - znak płaski, jednowymiarowy "made in POLAND".

Kolorystyka znaku:
- biały CMYK 0/0/0/0
- szary CMYK 0/0/0/80
- czerwony CMYK 0/100/90/20.

Logo występuje w położeniu pionowym i poziomym w wersji podstawowej (białe tło) oraz w położeniu pionowym i poziomym w inwersji (szare i czerwone tło).

Znak "made in POLAND" został zarejestrowany przez World Expo International sp. z o.o. jako wspólnotowy znak towarowy (WZT) w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe) w Alicante w dniu 31.12.2010 roku. Nr znaku WZT: 009055518.

Wszystkie firmy biorące udział w targach i wystawach zagranicznych za pośrednictwem World Expo International sp. z o.o. uprawione są do wykorzystywania znaku (logo) "made in POLAND" w celach promocyjnych zgodnie z SIW znaku i regulaminem dla uczestników imprez targowych i wystawienniczych organizowanych przez World Expo International Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Jedną z głównych przyczyn opracowania opisanego powyżej znaku (logo) był i nadal jest brak opracowanego i dostępnego systemu identyfikacji wizualnej (SIW) dla Polski w sferze wsparcia przedsiębiorców w działaniach proeksportowych, handlu i marketingu międzynarodowego oraz promocji Polski na rynkach międzynarodowych z naciskiem na niewykorzystane możliwości promocji polskiej gospodarki, a w szczególności polskich przedsiębiorców i polskich marek podczas organizowanych przez World Expo International sp. z o.o. wystąpień polskich firm na międzynarodowych targach i wystawach.

W 2010 roku World Expo International sp. z o.o. koordynowała ponad 60 wystąpień polskich firm na zagranicznych targach i wystawach na wszystkich kontynentach.


 

targi i wystawy