RODO

 RODO

Poniżej, Spółka jako administrator danych osobowych publikuje klauzule informacyjne dla poszczególnych osób, których dane są (albo będą) przetwarzane. Pozostałe informacje związane z funkcjonowaniem strony internetowej w aspekcie prawnym znajdują się w zakładce "Nota prawna".

 GDPR

Below, the Company as the administrator of personal data publishes information clauses for individual persons whose data is (or will be) processed. Other information related to the functioning of the website in the legal aspect can be found in the "Legal notice" tab.


 KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁANIA MARKETINGOWE
targi i wystawy