Targi i wystawy

Działalność wystawienniczo-targowa jest to bardzo specyficzny rodzaj usług. Usługi te pobudzają działalność handlową, udostępniając jej wszystkie obszary nowoczesnego biznesu: planowanie, finanse, produkcję, dystrybucję, sprzedaż, marketing oraz zarządzanie.

Targi i wystawy są to miejsca spotkań handlowych organizowanych regularnie, zawsze w tym samym miejscu i w ustalonych odstępach czasu oraz mających ograniczony czas trwania. Ich zadaniem jest umożliwienie uczestnikom zaprezentowania wzorów własnej wytwórczości w celu dokonania transakcji handlowych. [Urban S., Olszańska A., 1998]

Są najbardziej kompetentną instytucją wolnego rynku. Innej i lepszej nie ma.

Dlaczego? Ponieważ targi i wystawy są jedynym, wielofunkcyjnym i multimedialnym instrumentem praktycznego komunikowania się wszystkich ze wszystkimi na rynku. Każdym rynku. Podsuwają gotowe rozwiązania zaspokajające planowanie, produkcję i sprzedaż. Każdy biznes układają­­­­­­­­­­­­ w logiczną całość. Statystyka i praktyka potwierdzają, że w najważniejszych parametrach rynkowych ­i marketingowych targi nie mają sobie równych. Przede wszystkim okazuje się, że są najefektywniejszym instrumentem marketingowym.

Mają najwyższą skuteczność w:

  • tworzeniu kierunków sprzedaży, bo aż 39%, a reklama w mediach tylko 27%
  • zdobywaniu zamówień - 12%, public relations 8%
  • rezultatach wprowadzania nowego produktu (również usługi) na rynek - 42%
  • promowaniu wizerunku firmy - 42% efektu
  • zdobywaniu nowych rynków - 28% skuteczności. [Kuca A. A., 2000]

    W cyklu życia produktu posiadają najwyższą siłę kreacyjną i najlepiej wspierają produkt w fazach wprowadzania, wzrostu i dojrzałości. Najskuteczniejsza jest oczywiście sprzedaż bezpośrednia, ale dopiero za targami/wystawami znalazły się: reklama prasowa, direct mail, telemarketing, reklama telewizyjna i radiowa (Ryc. 1). Taka jest skuteczność targów we wszystkich działaniach rynkowych.


    Ryc. 1. Skuteczność metod promocji w cyklu życia produktu.

Źródło: opracowanie WEI na podstawie Raportu Polskiej Korporacji Targowej za rok 2000.

Należy jednak oddzielić targi od wystaw ze względu na różne funkcje usługowe, które spełniają.

 targi i wystawy