Organizator udziału Polskich firm
w międzynarodowych targach, wystawach i kongresach.

#UratujmyTargi